Våbenskjold for Tamkjær Plantage

Våbenskjold for Tamkjær Plantage

Våbenskjold til Tamkjær Plantage .Tamkjær Plantage ligger i nærheden af Ribe og er lykkedes med en succesfuld kombination af  naturpleje, landbrug og vindkraft. Den succesfulde kombination af de tre områder har betydet, at områderne i dag er hjemsted for store...
Afdelingsmærker for Beredskabsstyrelsen

Afdelingsmærker for Beredskabsstyrelsen

Fællesskab, identitet og tradition Fællesskab, identitet og tradition var afgørende for udformningen af Beredskabsstyrelsens nye afdelingsmærker. Hvert enkelt mærke skulle på én gang udtrykke fællesskabet i styrelsen og den individuelle identitet hos hver enkelt...
Heraldiske logoer for Told- og Skattemuseet

Heraldiske logoer for Told- og Skattemuseet

Heraldisk funderede skilte til Told- og Skattemuseet I forbindelse med Told- og Skattemuseets flytning til Oldemorstoft i Bov i Sønderjylland skulle de enkelte afdelinger af udstillingen have hver sit symbol. Da særligt Toldvæsenet har en stærk heraldisk og...
Om Våbenskjold

Om Våbenskjold

Heraldik (Våbenskjold) Et godt våbenskjold er både smukt og kommunikerer samtidig tydeligt og præcist. Alle – både privatpersoner og virksomheder – kan antage et våbenskjold, og moderne heraldik er et både elegant og effektivt kommunikativt værktøj. ...