Hjortetrøstplakat til

Den Danske Naturfond

 

I samarbejde med Camilla Skov fra Vegetarisk Hverdag har jeg tegnet en plakat, som bliver til mere natur gennem Den Danske Naturfond.

Hver solgt plakat har sikret 8 m2 ny natur. 

På de tre uger i November 2023, hvor plakaten var til salg, solgte vi 634 plakater, som er blevet til 5072 m2 natur. 

Læs mere om projektet.

Hjortetrøst som motiv

Som motiv, har jeg valgt at tegne planten hjortetrøst. Det er en vigtig plante for bier, sommerfugle og svirrefluer, som sværmer om planten for at suge dens nektar. Fordi den blomstrer sent, er Hjortetrøsten særligt vigtig  for insekterne i det tidlige efterår.

Hjortetrøst vokser blandt andet på skovengene i Lerbjerg Skov, som Naturfonden beskytter. Her får mange slags planter, dyr og svampe gode levesteder.

Fakta

Hvad gør Den Danske Naturfond?

Naturfonden bruger 100 % af alle donationer til at sikre nye naturområder, hvor naturen kan trives, og alle kan opleve vildere natur for altid.

Naturfonden køber fx. jord af private lodsejere, samt dyrket jord og genskaber natur. Det kan være alt fra mark til nåletræsplantager. Derudover opkøber de også områder allerede rummer god natur, som de så beskytter for altid.

Hvor meget natur er det blevet til?

Hver plakat har sikret 8 m2 ny natur.

I alt har vi solgt 634 plakater, som er blevet tul 5072 m2 natur.

Samarbejde med Camilla Skov fra Vegetarisk Hverdag

Jeg har sammen med Camilla lavet en plakat, fordi vi først og fremmest gerne vil have mere vild natur i Danmark.

Vi er begge bekymrede for den danske naturs tilstand, og ønskede at gøre noget selv og give andre en konkret handlemulighed for at fremme Danmarks vilde natur og biodiversiteten.

Vi er kontornaboer på Nørrebro og bruger begge naturen meget. For os er det helende at være i naturen. Det er derfor også en stor drivkraft bag projektet at skabe flere åndehuller, hvor der er mulighed for at mærke og se, hvor smuk vores natur kan være.

Læs mere om projektet.