Heraldisk funderede skilte til Told- og Skattemuseet

I forbindelse med Told- og Skattemuseets flytning til Oldemorstoft i Bov i Sønderjylland skulle de enkelte afdelinger af udstillingen have hver sit symbol. Da særligt Toldvæsenet har en stærk heraldisk og ikonografisk tradition var det afgørende, at symbolerne lagde sig i forlængelse af denne og understregede tilhørsforholdet og den lange historie.

 

Afsæt i de klassiske skilte fra de Kongelige Toldkamre

Toldstationer og Amtstuer (gamle skattekontorer) har altid benyttet sig af klassiske symbolik, hvor særligt den siddende regents monogram har spillet en afgørende rolle. Derfor skulle de nye symboler også naturligt nok afspejle denne tradition, og både formgivningen og farverne tog deres udgangspunkt herfra.

Hvert område – sit symbol

Udover afdelingerne fra Told- og Skattemuseet har museet på Oldemorstoft også en afdeling for Grænsegendarmerne, Landbruget og gamle danske æblesorter. Disse to afdelinger skulle naturligvis også have deres eget logo, og i en stil der passede til resten.

De tre afdelinger med statsligt ophav: Grænsegendarmeriet, Told og Skat blev hver især omkranset af en krans i egeløv, for at understrege den statslige tilknytning. På samme måde blev de to andre afdelinger omkranset af æbleblade.

Toldvæsenet
Toldvæsenet er én af de absolut ældste instutioner i Danmark. Det var fx Toldvæsenet, og den effektive administration af særligt Øresundstolden, der var med til at gøre Danmark til en stormagt flere hundrede år.
Den krydsede Tritonstav og Hermesstav er taget direkte fra det gamle toldvæsen og henfører til, at Tolden gælder både til vands, til lands og i luften.
Som det eneste af de fem mærker fik Toldvæsenet en kongekrone (Chr. V’s) sat øverst, da netop Toldvæsenet altid har været knyttet direkte til staten, og ikke som fx skatten været funderet i amter eller kommuner.
Skattevæsenet
Skattevæsenet bliver repræsenteret med det ikoniske mærke fra Amtstue Tjenestemændenes Organisation.
Den elegante løsning med de to korslagte fjerpenne over en kistenøgle henviser tydeligt til skattevæsenets virke, og et bedre mærke kan næppe tænkes.
Gamle Danske Æblesorter
Omkranset af egeblade står de tre gyldne æbler som symbol på de mangeartede danske æblesorter, som man kan finde i Oldemorstofts abildgård.
Hvis navne som Ulderup, Maren Nis, Karen Hanses Æble, Alsisk Voksæble, Volsk Krigsæble, Bojskovskovæblet, Bødkeræblet og Den ægte Gråstener ikke lige står lysende klart i smagshukommelsen, så er et besøg i abildgården anbefalelsesværdigt.
Grænsegendarmeriet

De blå grænsegendarmuniformer har givet farven til dette emblem, hvor motivet er inspireret af en gammel uniformsknap.

Grænsegendarmeriet eksisterede fra 1838 til 1952 og paruljerede ved den dansk-tyske grænse.

Landbrugsvæsenet
Få ting har haft så stor indflydelse på Danmarks samfund og landskab som landbruget. Ploven har ændret hele landet, og derfor var det også naturligt, at netop dette redskab kom til at stå som symbolet på det danske landbrugsvæsen.

Andet heraldisk arbejde

Nye afdelingsmærker til Beredskabsstyrelsen

Våbenskjold til privat kunde

Tamkjær Plantage

Kontakt på tlf 2345 8564 eller stefan@ligelinjer.dk

Har du lyst til at høre om mulighederne for at få dit eget, personlige våbenskjold, så ring eller skriv en mail, så finder vi ud af præcis, hvad der passer til dig.